Rabalux

Kereső

Korporatīvā sociālā atbildība (KSA)

RÁBALUX lielu uzmanību pievērš videi draudzīgu zīmolu produktu ražošanai un pareizai atkritumu apsaimniekošanai, jo uzņēmumu grupa uzskata, ka ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšana un veselīgas nākotnes nodrošināšana ir viens no ilgtspējīgas attīstības nosacījumiem.

Kā sociāli atbildīga sabiedrība RÁBALUX iegulda daļu peļņas nākamajām paaudzēm un trūcīgajiem, un tādēļ tā atbalsta sportu, un ir vairāku institūciju un fondu patrone, kas rūpējas par nelabvēlīgā situācijā esošiem un slimiem bērniem.

con_pdf_letolt con_nyomtat con_email